Nasljedno pravo

  • pružanje pravnih savjeta i zastupanje u ostavinskim postupcima i nasljednopravnim sporovima
  • savjetovanje i sastav nasljednopravnih isprava (ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za života, nasljedničkih izjava, opruka i dr.)