Rješavanje sporova

  • vođenje pregovora te rješavanje svih vrsta sporova u okviru navedenih područja prakse, mirnim putem ili u postupcima pred sudovima odnosno drugim nadležnim tijelima