Javna nabava

  • savjetovanje oko pravnih pitanja u području javne nabave kao i srodnim pravnim područjima (koncesije, javno-privatna partnerstva)
  • izrada stručnih mišljenja (ekspertiza) vezanih za pripremu i provedbu postupaka javne nabave kao i mišljenja vezanih za srodna pravna područja
  • zastupanje stranaka u postupcima javne nabave kao i u postupcima iz srodnih pravnih područja