Slide 1
Slide 2

Odvjetnički ured Pleskina pruža strankama – fizičkim i pravnim osobama – odvjetničke usluge pravnog savjetovanja i zastupanja u području trgovačkog prava i prava društava, građanskog prava u širem smislu, kao i u područjima radnog, ovršnog, autorskog te upravnog prava i prava neprofitnih organizacija, i to kako na hrvatskom, tako i na engleskom jeziku.