Pravo društava i trgovačko pravo

  • savjetovanje i priprema isprava potrebnih za osnivanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba (ustanova) te zastupanje u postupcima upisa u sudske registre pri nadležnim trgovačkim sudovima
  • savjetovanje u svezi s pravima članova trgovačkih društava te priprema dokumentacije potrebne za poslovanje društva (pravilnici, poslovnici, i dr.)
  • savjetovanje i priprema isprava potrebnih za provedbu statusnih promjena trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, za povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala, promjenu sjedišta društva te ostale statusne promjene društva
  • savjetovanje i sastav isprava o prijenosu poslovnih udjela društva
  • zastupanje u sporovima u nadležnosti trgovačkih sudova