područja prakse

* pravo društava i trgovačko pravo
* obvezno pravo
* stvarno i zemljišnoknjižno pravo
* nasljedno pravo
* radno pravo
* ovršno pravo
* upravno pravo
* pravo neprofitnih organizacija
* autorsko pravo
* naknade štete
* pravo javne nabave
* rješavanje sporova
* sportsko pravo


Ovršno pravo

  • sastav opomena, prijedloga za izdavanje privremenih i prethodnih mjera, prijedloga za ovrhu te zastupanje u javnobilježničkim i sudskim postupcima radi naplate potraživanja