područja prakse

* pravo društava i trgovačko pravo
* obvezno pravo
* stvarno i zemljišnoknjižno pravo
* nasljedno pravo
* radno pravo
* ovršno pravo
* upravno pravo
* pravo neprofitnih organizacija
* autorsko pravo
* naknade štete
* pravo javne nabave
* rješavanje sporova
* sportsko pravo


Udruge i neprofitne organizacije

  • osnivanje, izrada statuta i ostale dokumentacije, zastupanje u postupku registracije i kasnijih statusnih ili drugih promjena, te savjetovanje o pravnim pitanjima vezanim za poslovanje i članstvo u takvim organizacijama