područja prakse

* pravo društava i trgovačko pravo
* obvezno pravo
* stvarno i zemljišnoknjižno pravo
* nasljedno pravo
* radno pravo
* ovršno pravo
* upravno pravo
* pravo neprofitnih organizacija
* autorsko pravo
* naknade štete
* pravo javne nabave
* rješavanje sporova
* sportsko pravo


Upravno pravo

  • pribava isprava te zastupanje u upravnim i neupravnim postupcima pred nadležnim tijelima (promjena imena, pitanja državljanstva, ishođenje uvjerenja iz matičnih knjiga, postupak izvlaštenja i povrata prava vlasništva na nekretninama, postupak u vezi izdavanja urbanističkih suglasnosti, lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, i dr.)
  • sastav upravnih tužbi te zastupanje u upravnim sporovima