područja prakse

* pravo društava i trgovačko pravo
* obvezno pravo
* stvarno i zemljišnoknjižno pravo
* nasljedno pravo
* radno pravo
* ovršno pravo
* upravno pravo
* pravo neprofitnih organizacija
* autorsko pravo
* naknade štete
* pravo javne nabave
* rješavanje sporova
* sportsko pravo


Obvezno pravo

  • izrada svih vrsta ugovora (ugovora o prijenosu poslovnih udjela, ugovora o kupoprodaji, darovanju, najmu, zakupu, djelu, građenju, ortakluku i drugih)