područja prakse

* pravo društava i trgovačko pravo
* obvezno pravo
* stvarno i zemljišnoknjižno pravo
* nasljedno pravo
* radno pravo
* ovršno pravo
* upravno pravo
* pravo neprofitnih organizacija
* autorsko pravo
* naknade štete
* pravo javne nabave
* rješavanje sporova
* sportsko pravo


Rješavanje sporova

  • vođenje pregovora te rješavanje svih vrsta sporova u okviru navedenih područja prakse, mirnim putem ili u postupcima pred sudovima odnosno drugim nadležnim tijelima