područja prakse

* pravo društava i trgovačko pravo
* obvezno pravo
* stvarno i zemljišnoknjižno pravo
* nasljedno pravo
* radno pravo
* ovršno pravo
* upravno pravo
* pravo neprofitnih organizacija
* autorsko pravo
* naknade štete
* pravo javne nabave
* rješavanje sporova
* sportsko pravo


Javna nabava

  • savjetovanje oko pravnih pitanja u području javne nabave kao i srodnim pravnim područjima (koncesije, javno-privatna partnerstva)
  • izrada stručnih mišljenja (ekspertiza) vezanih za pripremu i provedbu postupaka javne nabave kao i mišljenja vezanih za srodna pravna područja
  • zastupanje stranaka u postupcima javne nabave kao i u postupcima iz srodnih pravnih područja