područja prakse

* pravo društava i trgovačko pravo
* obvezno pravo
* stvarno i zemljišnoknjižno pravo
* nasljedno pravo
* radno pravo
* ovršno pravo
* upravno pravo
* pravo neprofitnih organizacija
* autorsko pravo
* naknade štete
* pravo javne nabave
* rješavanje sporova
* sportsko pravoPravo društava i trgovačko pravo

  • savjetovanje i priprema isprava potrebnih za osnivanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba (ustanova) te zastupanje u postupcima upisa u sudske registre pri nadležnim trgovačkim sudovima
  • savjetovanje u svezi s pravima članova trgovačkih društava te priprema dokumentacije potrebne za poslovanje društva (pravilnici, poslovnici, i dr.)
  • savjetovanje i priprema isprava potrebnih za provedbu statusnih promjena trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, za povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala, promjenu sjedišta društva te ostale statusne promjene društva
  • savjetovanje i sastav isprava o prijenosu poslovnih udjela društva
  • zastupanje u sporovima u nadležnosti trgovačkih sudova