područja prakse

* pravo društava i trgovačko pravo
* obvezno pravo
* stvarno i zemljišnoknjižno pravo
* nasljedno pravo
* radno pravo
* ovršno pravo
* upravno pravo
* pravo neprofitnih organizacija
* autorsko pravo
* naknade štete
* pravo javne nabave
* rješavanje sporova
* sportsko pravo


Autorska prava

  • savjetovanje u predmetima iz oblasti autorskog prava te zastupanje u postupcima pred sudovima i drugim nadležnim tijelima
  • izrada svih vrsta autorskih ugovora