područja prakse

* pravo društava i trgovačko pravo
* obvezno pravo
* stvarno i zemljišnoknjižno pravo
* nasljedno pravo
* radno pravo
* ovršno pravo
* upravno pravo
* pravo neprofitnih organizacija
* autorsko pravo
* naknade štete
* pravo javne nabave
* rješavanje sporova
* sportsko pravo


Radno pravo

  • savjetovanje poslodavaca/radnika o pravima i obvezama iz radnog odnosa
  • izrada ugovora o radu i managerskih ugovora, kolektivnih ugovora, sporazuma između radničkih vijeća (ili sindikata) i poslodavaca, sporazuma između sindikata te raskida istih
  • izrada općih akata i odluka iz područja radnog prava
  • ishođenje radnih i poslovnih dozvola za strance
  • zastupanje u radnim sporovima