područja prakse

* pravo društava i trgovačko pravo
* obvezno pravo
* stvarno i zemljišnoknjižno pravo
* nasljedno pravo
* radno pravo
* ovršno pravo
* upravno pravo
* pravo neprofitnih organizacija
* autorsko pravo
* naknade štete
* pravo javne nabave
* rješavanje sporova
* sportsko pravo


Nasljedno pravo

  • pružanje pravnih savjeta i zastupanje u ostavinskim postupcima i nasljednopravnim sporovima
  • savjetovanje i sastav nasljednopravnih isprava (ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za života, nasljedničkih izjava, opruka i dr.)